In het gebouw van Civilion – opleidingsinstituut voor de bouw in ‘s-Hertogenbosch, bevindt zich het Smart Infra Training- & Innovatielab. 

Het Training- & Innovatielab vormt een unieke locatie in Nederland waar marktpartijen state-of-the-art Smart Infra apparatuur aanbieden op het gebied van rioleringstechniek, openbare verlichting, verkeerstechniek en DC.

Studenten & professionals in opleiding kunnen hierdoor onder realistische omstandigheden experimenteren en opdrachten uitvoeren. In praktijksituaties is het vaak niet mogelijk om deze kennis en vaardigheden op te doen, omdat een eventuele fout al snel leidt tot economische schade en verstoringen. 

In het Training- & Innovatielab wordt een sfeer/ cultuur gecreëerd waar ook de nieuwe generatie whizzkids zich door aangesproken zal voelen. De sector is in transitie. Zo’n centrale plek, biedt bij uitstel de mogelijkheid voor studenten om nieuwe verbanden te leggen in de openbare ruimte waarmee vernieuwing tot stand kan komen. 


Ontwerp Training- & Innovatielab 

Door op één centrale locatie zo veel mogelijk smart infra technieken te concentreren en steeds weer de nieuwste systemen in te kunnen zetten, ontstaat een unieke locatie. 

Het Training- & Innovatielab wordt verder versterkt door de inhoud die door deelnemende bedrijven wordt ingebracht. Deze inhoud is uniek en geeft een daadwerkelijke inkijk in de problemen die in praktijk worden opgelost. De Smart Infra modules bereiden dan ook studenten optimaal voor op de toekomstige arbeidsomstandigheden. 

Voor de inrichting van deze locatie werken we met fysieke en gesimuleerde smart infra installaties zoals: 

 • Een prettige werkruimte met veel licht en zuurstof, die de sfeer van Smart Infrastructuur weerspiegelt, die een moderne innovatieve uitstraling heeft en waarin de Smart Infra domeinen goed te herkennen zijn 
 • Per domein zijn er zowel binnen als buiten meerdere representatieve opstellingen
  • Moderne openbare verlichtingsinstallaties voorzien van wisselspanning en gelijkspanning voedingen voor het uitvoeren van praktijkoefeningen, boven- en ondergrondse storingswerkzaamheden. In combinatie met een groot aantal sensoren en de laatste communicatie technieken zijn vele smart city toepassingen te maken; 
  • Een gesimuleerd verkeerskruispunt met een volledige verkeersregelinstallatie, diverse verkeersautomaten en Trainingfaciliteiten voor het uitvoeren van installatiewerkzaamheden en oplossingen van storingen etc. 
  • Binnen en buiten aangelegde (ondergrondse) ‘oefennetwerken’ met meetopstellingen voor lokalisatie van fouten in voedingskabels van Openbare Verlichting-, verkeer en andere infra gerelateerde installaties bedoelt voor het opleiden en trainen van eerste lijn storingsmonteurs en meettechnici. 
  • (Riool)gemaal opstellingen met scada systemen en moderne besturingssystemen om de nieuwste waterbergingssystemen te bouwen en te testen. 
  • Mogelijkheden om nieuwe smart infra (innovatieve) techniek te installeren en trainingen aan te bieden. 
 • De opstellingen spreken tot de verbeelding, inspireren, maken nieuwsgierig en zetten aan tot het denken over innovatie in Smart Infra sector 
 • Elke opstelling bevat enkele karakteristieke elementen van de theoretische onderdelen die integraal aan bod komen. 
 • Een opstelling staat voor een in de nabije toekomst te verwachten maar realistische praktijkcasus. 
 • De opstellingen zijn “open” in de zin dat er praktische casussen bedacht kunnen worden die ermee gerealiseerd kunnen worden. Er kan “onder de motorkap” gekeken worden. Er kan aan gemeten worden. Ook veranderingen zijn tot op zekere hoogte mogelijk.  
 • De opstellingen voor een domein dekken samen alle aspecten af (netwerken, embedded systemen, system engineering, data engineering, cyber security) 
 • De opstellingen worden periodiek bijgesteld of helemaal vernieuwd al naar gelang de actuele ontwikkelingen 

De studenten voeren in groepjes de praktijkvraagstukken uit in de praktijkruimte. Om te voorkomen dat alle studentgroepjes hetzelfde doen, zijn er meerdere uitdagende praktijkvraagstukken. Met de opstellingen kunnen de studenten alle Proeven van Bekwaamheid uitvoeren. Daarnaast is er ruimte voor experimenten en het testen van innovatieve oplossingen, die door de studenten kunnen worden uitgevoerd. 

In de ontwikkeling van de MBO en HBO opleidingen en de bouw van de praktijkopstellingen van het Smart Infra Training- & Innovatielab is gekozen om leeropstellingen te bouwen die aansluiten bij de volgende werkzaamheden: 

 • Ontwerpen van een installatie (OVL, iVRI, Rioolgemaal) op basis van een uitdagende en opdrachtomschrijving; 
 • Interfacing/ koppeling maken met telemetrie/telemanagement componenten 
 • Ketentest uitvoeren op de volledige keten (van installatie tot app) 
 • Storingsanalyse en -oplossen in de complete keten o (focus op de correcte werking van complete keten, van installatie tot app) 
 • Bouwen/afmonteren van de smart infra installatie (‘hij kan aangezet worden”, alle verbindingen kloppen, etc) 
 • In bedrijf stellen van de betreffende installatie o (‘Hij is zo ingesteld dat hij doet wat hij moet doen, conform verstrekte opdrachtomschrijving klant”)

Smart Infra Training- & Innovatielab te huur

Wilt u een bijeenkomst organiseren in ons lab of b.v. een maatwerktraining organiseren? Neem contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.