ASTRIN (de Associatie van bedrijven in Slimme Technologie voor Infrastructuur in Nederland) is in 1995 opgericht als de brancheorganisatie en is de belangenbehartiger van de verkeersindustrie. En nog altijd zijn de meeste leden actief in deze industrie. We zien ook dat de verkeersindustrie verandert. De komst van zelfrijdende en ‘connected’ cars heeft grote consequenties. Wat te denken van een wegennet zonder verkeerslichten en verkeersborden, waar verkeersstromen worden gemanaged door ICT-systemen – systemen op afstand of systemen in auto’s. De branche en sector komt in beweging en verandert. Andere spelers, andere ketens en andere samenwerkingen. Verkeersindustrie staat niet op zich, maar is een deel van de infrastructuur in de openbare ruimte. Een onderdeel van een industrie die zich steeds meer richt op slimme oplossingen. Daarom is ASTRIN de branchevereniging van de Smart Infra. Onze leden leveren oplossingen voor: mobiliteit, openbare verlichting, riooltechnologie, tunnels- en sluizen en andere infrastructuur. Op 1 januari 2021 is ASTRIN een fusie aangegaan met Techniek Nederland. De vereniging ASTRIN is in 2021 verder gegaan als stichting om verder invulling te geven aan de ASTRIN Smart Infra Academy. 

Aanleiding 

ASTRIN constateert dat de complexiteit van de techniek in de infratechniek, verkeers- en mobiliteitsmarkt in snel tempo toeneemt. Tegelijk maakt ASTRIN zich zorgen over de teruglopende kwaliteit van het in de branche geleverde werk en het toenemend aantal storingen. Steeds meer systemen krijgen uitgebreide functies en koppelingen tussen verschillende systemen groeien. Voor de leveranciers en installateurs in de inframarkt nemen de uitdagingen toe. 

Medewerkers dienen kennis te hebben van nieuwe technieken en systemen. Oude competenties volstaan niet meer. Een lange carrière en constante bijscholing is ook voor infratechnici een must om bij te blijven. ASTRIN constateert daarmee de noodzaak voor een specifiek actueel en op maat gesneden opleidingsaanbod voor de installateurs en andere technici op alle niveaus en in de gehele keten, in de infratechniek. 

Als infra techniek ‘slimmer’ wordt, zullen ook medewerkers slimmer moeten worden. Daarom zet ASTRIN in op ‘Leven lang Ontwikkelen’ 

Voorbereiden voor de competenties van morgen 

ASTRIN constateert de noodzaak voor een specifiek actueel en op maat gesneden opleidingsaanbod voor technici in de smart infrasector. Zowel voor nieuwe instroom als voor bijscholing van het huidige personeelsbestand. Zonder aanpassingen in het onderwijs voorzien we grote werkloosheid zelfs voor jeugdigen. Door het inpassen van ICT in het huidige aanbod, behouden de medewerkers in de branche hun baan en zijn schoolverlaters bekend met de laatste ontwikkelingen. De ASTRIN Smart Infra Academy voorziet in de behoefte om technici op te leiden in de smart infratechniek. Zie hieronder onze promo film. 

De ASTRIN Smart Infra Academy ontwikkelt samen met onderwijsinstellingen, wegbeheerders en het bedrijfsleven opleidingen voor technici die werken in de smart infratechniek branche of daar willen gaan werken. 

De ontwikkelde MBO opleidingen zijn door SBB erkende keuzedelen die door diverse ROC’s aangeboden kunnen worden in hun BOL of BBL aanbod. ASTRIN Smart Infra Academy werkt samen met deze ROC’s om te zorgen dat de docenten voldoende gekwalificeerd zijn.

Daarnaast zijn alle MBO opleidingen beschikbaar als bijscholingsmodule voor medewerkers in de smart infra branche. Dus vooral voor mensen die reeds een MBO diploma hebben en bijgeschoold moeten worden in de laatste ontwikkelingen of hun vakgebied willen verbreden of verdiepen. 

Door nauwe betrokkenheid van de hele sector, blijven de opleidingen actueel. Dat geldt niet alleen voor de theorie, maar nog meer voor de gebruikte middelen. Alle opleidingen die de ASTRIN Smart Infra Academy organiseert maken gebruik van ons Training en Innovatielab in ’s-Hertogenbosch. Vanaf de zomer 2024 zullen de Astrin opleidingen worden verzorgd door Vakwijs Opleidingen, en zal het Training- en Innovatielab verhuizen naar de vestiging van Vakwijs in Den Bosch aan de Rietveldenweg 12b.