Feestelijke opening Training & Innovatielab

Op woensdagmiddag 13 april organiseert de Vakgroep Smart Infratechniek van Techniek Nederland samen met de ASTRIN Smart Infra Academy voor al haar leden een vergadering met als thema ‘Professionalisering van het vakgebied Smart Infratechniek’.

Graag gaan we deze middag in ‘s-Hertogenbosch met u in gesprek hoe onze sector de komende jaren voldoende en geschikte medewerkers kan verkrijgen en behouden.Naast het inhoudelijke thema sluiten we de middag af met de feestelijke opening van het Training & Innovatielab van de ASTRIN Smart Infra Academy en een netwerkborrel. Met als speciale gasten Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland en Jan Hoskam, wethouder gemeente ’s-Hertogenbosch.

Programma

 • 12:30 – 13:00 uur Inloop
 • 13:00 – 15:00 uur Ledenvergadering
  • Vakcommissie Smart Infratechniek, stand van zaken (Berry Krouwel)
  • Vakmanschap en arbeidsmarkt (Judith van Heeswijk, Techniek Nederland)
  • Vakopleidingen Smart Infra technici (Thomas van Doorenmalen, Koning Willem I College)
 • 15:00 – 15:30 uur Pauze en aansluiting deelnemers vervolg programma
 • 15:30 – 16:15 uur Welkomstwoord en presentatie ASTRIN Smart Infra Academy (Gertjan Eg, ASTRIN Smart City Academy)
 • Formele opening van het lab
 • 16:15 – 16:45 uur Rondleiding en demo’s van de verschillende praktijkopstellingen
 • 16:45 – 18:00 uur Netwerkborrel

Aanmelden voor de hele middag of alleen de opening en meer informatie

Klik voor meer informatie over het programma, de sprekers en om u aan te melden.

Wij hopen u op woensdag 13 april te ontmoeten!