Neemt jouw bedrijf deel aan de kopgroep van bedrijven die het Smart Infra Addendum op de ISO 9001 gaat implementeren en certificeren?

Korte toelichting

Dit addendum richt zich op de Smart Infra sector en Smart Infratechniek. Bedrijven in de Smart Infratechniek voeren voornamelijk werkzaamheden uit voor weg- en waterbeheerders.

In dit addendum is een nadere invulling opgenomen voor een aantal eisen van de ISO 9001. De overige eisen in ISO 9001 blijven onverkort van toepassing.

Doel van dit addendum is om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden in de Smart Infra sector worden uitgevoerd door mensen met de juiste kwalificaties. In het bijzonder, voor die werkzaamheden die beschouwd worden als Smart Infratechniek. Uiteindelijk beogen we daarmee de Smart Infra sector verder te professionaliseren.

De opgenomen eisen in dit addendum, worden gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor, c.q. de instandhouding van een Certificaat voor Smart Infra bedrijven.

Deze 1e versie van het addendum maakt deel uit van het ASTRIN Smart Infra Academy project. Op basis van de eerste implementatie ervaringen van onze partners, zullen (waar nodig) aanpassingen worden doorgevoerd. De bedoeling is om voor de eerste certificeringsaudit, een 2e versie uit te brengen waarin alle leerpunten zijn verwerkt. Zodat het addendum dan voor alle bedrijven kan gelden als basis voor de certificering.