Bijscholing of volledige opleiding 

Het opleidingsaanbod van de ASTRIN Smart Infra Academy is gericht op bijscholing. De mbo-cursussen kunnen ook als keuzedeel gevolgd worden binnen een BBL-opleiding. Als deze gevolgd wordt bij één van onze ROC Partners, kunnen deelnemers ook een Certificaat van de ASTRIN Smart Infra Academy ontvangen en voldoen ze aan de Erkenningsregeling Smart Infra.

Aanbod

Monteur Openbare Verlichtingsinstallaties  

Monteur Verkeersregelinstallaties 

Basis Smart Infra installatie, service en onderhoud 

Specialisatie Smart Infra installatie, service en onderhoud

Smart Infra Engineer 

Loopbaan perspectief 

Verbreden of verdiepen 

De Eerste Monteur Smart Infratechniek (MBO 3) kan, mits voldoende bekwaam, doorgroeien naar het beroep van Technicus Smart Infratechniek (MBO 4). De eerste monteur zal daarvoor de relevante opleidingen moeten volgen en ook de nodige praktijkervaring moeten opdoen.

Door ontwikkelen in dit vakgebied kan door middel van Specialisatie (op bijvoorbeeld verlichting) of verbreding (Smart City concept). Daarnaast kan de eerste monteur ook groeien naar een aansturende of leidinggevende rol, als de eerste monteur daarvoor voldoende ervaring heeft opgedaan en over de juiste kwaliteiten beschikt.

Door het bieden van een loopbaanperspectief in de vorm van Specialisatie of doorgroeien (van Eerste Monteur naar technicus, werkvoorbereider, uitvoerder, calculator of Engineer en vervolgens richting projectleider en uiteindelijk management) is de kans groter deze mensen gedegen, gemotiveerder en langer te binden aan de Smart Infra branche.

Vanuit het beroep van Technicus Smart Infratechniek (MBO 4) kan een professional doorgroeien door het volgen van een technische hbo-opleiding b.v. op het gebied van civiele techniek, stedenbouw of ICT. De Post HBO opleiding Smart Infra Engineer maakt het mogelijk voor hbo-technici zich te specialiseren.

Permanente educatie 

Als erkend Smart Infra heb je recht op deelname aan het permanente educatie programma van de ASTRIN Academy. Door het volgen van bijscholingen, workshops en bijeenkomsten houd je de erkenning en bevoegdheid om jezelf Smart Infra Monteur te noemen.